Zasady bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych

Na podstawie Rozporządzenia Nr 6 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 14 maja 2021 r., w związku z zagrożeniem występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łęczyckiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji  przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie określił obowiązujące zasady postępowania. Prosimy hodowców o zapoznanie się z nowymi wytycznymi.

Na obszarze powiatu łęczyckiego nakazuje się:

1) utrzymywanie gęsi w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych;

2) jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi w sposób wskazany w pkt 1, ograniczenie ryzyka kontaktu bezpośredniego i pośredniego gęsi z dzikimi ptakami polegające na udostępnianiu wybiegów pod następującymi warunkami:

a) wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony,

b) powierzchnia wybiegu powinna wynosić:

- co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej,

- maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych,

c) przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu, jak również jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w promieniu 250 m, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków,

d) teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego, który może być stosowany w obecności zwierząt przed każdym wypuszczeniem gęsi,

e) ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem lub winna zostać poddana uprzedniemu odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym,

f) teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami,

g) gęsi należy wypuszczać na wybieg w ciągu dnia w godzinach między godz. 10.00 a godz. 16.00;


  • 17 maja 2021
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00