Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
  2. faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski można składać dwa razy w roku: w miesiącach luty i sierpień.
Do wniosków składanych w lutym należy dołączyć faktury z datą od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.
Do wniosków składanych w sierpniu należy dołączyć faktury z datą od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r.

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wystawiana jest decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Kwota przyznanego zwrotu przekazywana jest na konto bankowe producenta rolnego odpowiednio w miesiącu kwietniu i październiku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r (Dz.U. z 2014 r. poz. 1669)

Informacje dodatkowe:

Limit zwrotu podatku akcyzowego oblicza się w następujący sposób:

86 litrów x powierzchnia użytków rolnych x stawka zwrotu

Do obliczenia limitu zwrotu podatku akcyzowego przyjmuje się powierzchnię użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego roku, w którym składany jest wniosek.


Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00