Zabytki

Gmina jest bardzo zasobna w zabytkowe obiekty i obszary. Ochroną prawną objęte są następujące obiekty:

1. Zespoły kościołów w granicach założenia działek sąsiednich wraz z obiektami ruchomymi stanowiącymi wyposażenie kościołów we wsiach:

 • Kadzidłowa - kościół starokatolicki mariawitów na fundamentach dawnych budynków dworskich z XIX w. 
 • Pieczew - rzymskokatolicki kościół parafialny (II połowa XVIII w.)
 • Nowa Sobótka - zespół kościoła starokatolickiego mariawitów (kościół i dom parafialny z 1907 r.)
 • Stara Sobótka- rzymskokatolicki kościół parafialny (1879)
Kościół Starokatolicki Mariawitów w Kadzidłowej pw. Przenajświętszego Sakramentu (na fundamentach zabudowy dworskiej z XIX w)
Kościół Starokatolicki Mariawitów w Kadzidłowej pw. Przenajświętszego Sakramentu (na fundamentach zabudowy dworskiej z XIX w)
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Rozalii i św. Stanisława bp. w Pieczewie (XVIII w.)
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Rozalii i św. Stanisława bp. w Pieczewie (XVIII w.)
Kościół Starokatolicki Mariawitów pw. św. Rocha i św. Mateusza w Nowej Sobótce (1907 r.)
Kościół Starokatolicki Mariawitów pw. św. Rocha i św. Mateusza w Nowej Sobótce (1907 r.)
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Mateusza w Starej Sobótce (1879r.)
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Mateusza w Starej Sobótce (1879r.)

2. Pozostałości po posiadłościach ziemskich, założenia pałacowo-parkowe i dworsko-parkowe (XIX w.) - podlegają ochronie w granicach założeń, we wsiach:

 • Byszew - zespół dworski
 • Jastrzębia - zespół dworski
 • Kotków - zespół dworski z zespołem folwarcznym
 • Filipów - zespół folwarczny
 • Piaski - park dworski
 • Sławęcin - zespół dworski
 • Smolice - zespół dworski z zespołem folwarcznym
 • Srebrna - zespół dworski z zespołem folwarcznym
Dwór w zespole dworko-parkowym (II połowa XIX w.)
Dwór w zespole dworko-parkowym (II połowa XIX w.)
Dwór w zespole dworsko-folwarcznym w Kotkowie (XIX w.)
Dwór w zespole dworsko-folwarcznym w Kotkowie (XIX w.)
Dwór w zespole dworsko-pałacowym w Sławęciniej (ok.1900r.)
Dwór w zespole dworsko-pałacowym w Sławęciniej (ok.1900r.)
wór w zespole dworsko-pałacowym w Smolicach (XIX w.
wór w zespole dworsko-pałacowym w Smolicach (XIX w.
Dwór w zespole dworsko-parkowym w Srebrnej (XIX w.)
Dwór w zespole dworsko-parkowym w Srebrnej (XIX w.)

3.  Cmentarze parafialne czynne wraz z obiektami wyposażenia podlegające ochronie we wsiach:

 • Pieczew - cmentarz rzymskokatolicki 
 • Stara Sobótka (XVII w)
 • Stara Sobótka - rzymskokatolicka kaplica cmentarna pw. św. Rocha 
 • Nowa Sobótka - cmentarz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

4.   Cmentarze wyznaniowe nieczynne podlegające ochronie we wsiach:

 • Grabów - ewangelicki (I poł. XX w.)
 • Grabów - wyznania mojżeszowego (XIX w.)
 • Janów - ewangelicki
 • Kępina - ewangelicki (XIX w.)
 • Kobyle - ewangelicki (XIX w.)
 • Ksawerów - ewangelicki (I poł. XIX w.)
 • Leszno - ewangelicki (I poł. XIX w.)
 • Osiny - ewangelicki (XX w.)
 • Polarny - ewangelicki (I poł. XIX w.)
 • Rochów - ewangelicki (1900 r.)
 • Wygorzele - ewangelicki (I poł. XIX w.)

5.   Zabytki archeologiczne objęte strefą „W” we wsiach:

 • Byszew - grodzisko kultury łużyckiej,
 • Golaj (lokalna nazwa Goraj) - opuszczone miasto (początki późnego średniowiecza)

6.   Zabytki archeologiczne objęte strefą „OW" we wsiach:

 • Goraj (lokalna nazwa  Nagórki) - cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej

7.    Zamek (ruiny) w Besiekierach (XVI/XVII w.)

Zamek w Besiekierach (1560r.)
Zamek w Besiekierach (1560r.)

8. Układ urbanistyczny Grabowa objęty  strefą „B"  ochrony konserwatorskiej - wartościowy zabytek urbanistyki wczesnośredniowiecznej w Polsce, przykład rozplanowania wczesnośredniowiecznej wsi targowej, którego forma urbanistyczna przetrwała w prawie nieskazitelnej postaci wraz z otaczającym charakterem zabudowy z lat 1372-1939 (Grabów nie przeszedł, normalnej w średniowiecznej Polsce, ewolucji z osady targowej do miasta lokowanego, lecz zatrzymał się w swym rozwoju) z obiektami:

 • trójkątny rynek z wybiegającymi zeń 3 ulicami (forma właściwa tylko w Polsce), co było charakterystyczne dla osad wcześniej niż w XII w.
 • kościół parafialny z dziedzińcem (1838 r.)
 • synagoga (poł. XIX w.)
 • cmentarz wyznaniowy rzymsko-katolicki czynny (I poł. XIX w.)
 • park dworski (XIX w.).
Kościół Parafialny pw. św. Stanisława biskupa i męczennika (1838 r.)
Kościół Parafialny pw. św. Stanisława biskupa i męczennika (1838 r.)
Synagoga (przełom XIX/XX w.)
Synagoga (przełom XIX/XX w.)
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00