XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

         29 czerwca 2016 r. miał miejsce XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grabowie. Miejscem obrad była remiza OSP w Grabowie. Zjazd miał na celu przedstawienie działań podejmowanych w trakcie mijającej kadencji i aktywność OSP wybór nowych władz oraz władz Oddziału Gminnego oraz określenie kierunków działań na przyszłą kadencje.

           Na zjazd przybyli zaproszeni goście w osobach Członka Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie - Ryszarda Szmaji, przedstawiciela PSP Łeczyca - kpt. Wiesława Granosika, Wójta Gminy Grabów - Tomasza Pietrzaka, Zastępcy Wójta Gminy Grabów - Krzysztofa Ogórka, Przewodniczacego Rady Gminy - Michała Sobińskiego, podinspektora UG Grabów - Pauliny Pawlak oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie - Mariusza Jagielskiego.

         Zjazd rozpoczął się przedstawieniem przez ustępującego Prezesa - druha Jana Marczaka sprawozdania z działalności Zarządu i jednostek OSP z terenu gminy Grabów. Nastepnie sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej odczytał przewodniczący Paweł Łaziński. Po uzyskaniu absolutorium za działalność w kadencji 2011-2016 przez Zarząd przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.

 

        Zjazd rozpoczął się przedstawieniem przez ustępującego Prezesa - druha Jana Marczaka sprawozdania z działalności Zarządu i jednostek OSP z terenu gminy Grabów. Nastepnie sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej odczytał przewodniczący Paweł Łaziński. Po uzyskaniu absolutorium za działalność w kadencji 2011-2016 przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.

         Podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które odbyły się zimą we wszystkich jednostkach OSP z terenu gminy wybrano przedstawicieli do Zarządu. Podczas obrad Zjzazdu wybrano spośród przedstawicieli skład Prezydium Zarządu w osobach:

 1. Prezes ZOG ZOSP RP w Grabowie - druh Antoni Zdzisław Maciejewski
 2. Wiceprezes - druh Henryk Pabin
 3. Wiceprezes - druh Zbigniew Sobczyński
 4. Komendant Gminny - druh Paweł Łaziński
 5. Sekretarz - druh Jarosław Głowacki
 6. Skarbnik - druh Leszek Grobelny
 7. Członek Prezydium - druh Piotr Mądry

Prezd nowymi władzami zostały postawione zadania ujęte w uchwale programowej na najbliższą kadencję:

 • Czynić starania w kierunku pozyskiwania nowych członków OSP, a szczególnie wśród młodzieży
 • Doskonalić pracę Zarządów OSP, zapewniając pomoc organizacyjną w przygotowaniu zebrań sprawozdawczo-wyborczych
 • Korzystać w pełni z możliwości odznaczeń i wyróżnień
 • Organizować częściej zawody sportowo-pożarnicze, traktując je jako sprowadzoną formę szkolenia
 • Doskonalić organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w szkołach i na szczeblu gminnym oraz Konkursu Plastycznego „Młodzież Zapobiega Pożarom”
 • Udzielać pomocy jednostką OSP w organizowaniu jubileuszy powstania, nadania sztandarów, organizacji Święta Strażaka i spotkania opłatkowego
 • Wyposażyć jednostki OSP, deklarujące udział w zawodach sportowo-pożarniczych w konieczny sprzęt ćwiczebny i odzież ochronną zgodną z regulaminem zawodów
 • Kontynuować i rozwijać współpracę z PSP w Łęczycy i PSP w Łodzi
 • Czynić starania przy współpracy z samorządem gminnym Grabów w zakresie pozyskania środków pozabudżetowych, przeznaczonych na modernizację remiz OSP
 • Doskonalić pracę Komisji Rewizyjnych OSP i Gminnej Komisji Rewizyjnej.

Po zakończeniu obrad nastapił uroczysty obiad dla wszystkich przedstawicieli zarządu, delegatów i zaproszonych gośc.

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00