Położenie Gminy Grabów

Położenie i ogólna charakterystyka gminy

W układzie administracyjnym gmina Grabów jest jedną z ośmiu gmin - w tym jedną z siedmiu gmin wiejskich - powiatu łęczyckiego należącego do woj. łódzkiego. Gmina ta graniczy od północnego zachodu z gminami: Dąbie, Olszówka, Kłodawa i Chodów położonymi na obszarze woj. wielkopolskiego, a od strony południowego wschodu z gminami: Świnice Wareckie, Łęczyca i Daszyna należącymi do woj. łódzkiego. Gmina Grabów leży zatem na północno-zachodniej krawędzi województwa łódzkiego. Gmina jest znacznie oddalona od stolicy województwa (60 km), jak też od innych większych ośrodków miejsko-przemysłowych. Gmina Grabów położona jest na Równinie Kutnowskiej leżącej między Niziną Wielkopolską a Niziną Mazowiecką. Obszar gminy odznacza się niewielkimi wysokościami względnymi od 96 m n.p.m. w biegnącej południowym skrajem gminy dolinie Neru do 148,2 m n.p.m. na wschód od Grabowa.

Powierzchnia

Powierzchnia gminy wynosi 154,84 km. Grabów jest typową gminą rolniczą. Powierzchnia użytków rolnych zajmuje 87% (w tym 79% gruntów ornych i 8% użytków zielonych), lasów - 6,5%, nieużytków - 5,7% i sadów - 0,8%. Wynika stąd, że gmina odznacza się jednym z najmniejszych w Polsce procentem obszarów leśnych i bardzo małym udziałem użytków zielonych w strukturze użytkowania ziemi. Oprócz uprawy typowych roślin polowych specyfiką produkcji rolniczej gminy jest uprawa warzyw, w tym zwłaszcza cebuli.

Liczba ludności i gęstość zaludnienia

Na 30.06.2015 r. obszar gminy zamieszkiwały 6252 osoby. Powierzchnia gminy wynosi 154,84 km2, a zatem przeciętna gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosiła 40 osób/km2.

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00