Rys historyczny Grabowa

Początki miejscowości Grabów sięgają średniowiecza. Pierwsza wzmianka o Grabowie znajduje się w potwierdzeniu uposażenia kościoła w Dąbrowie w 1232r.

Na prośbę Mikołaja, kasztelana łęczyckiego, regentka, królowa Elżbieta nadała wsi Grabów w roku 1372 prawa miejskie. Po niespełna dwóch wiekach jednak miasto podupadło. Za panowania Zygmunta Augusta w 1552r. staraniem właściciela kasztelana Szczawińskiego, pana na zamku w Besiekierach, król potwierdził prawo odbywania targów oraz wydał przywilej zezwalający na trzy jarmarki w roku.

Po klęskach najazdu szweckiego nastąpił kolejny upadek miasta. W okresie zaboru pruskiego (1793 - 1807) podjęto wysiłki podźwignięcia Grabowa i w 1800r. przywrócono mu prawa miejskie. Zarówno w czasach Księstwa Warszawskiego jak i Królestwa Polskiego następował powolny rozwój miasteczka, o czym świadczy wzrost liczby mieszkańców. W 1809r. było 350 mieszkańców, a w 1820r. 593. W 1857r. Grabów zamieszkiwało 918 osób, w tym 514 Żydów i 66 Niemców, co nie pozostawało bez wpływu na konflikty narodowościowe. I byłby się może Grabów rozwinął jeszcze bardziej, gdyby nie żywioł, trąba powietrzna, która w roku 1859 zniszczyła trzecią część miasteczka .

Choć Grabów herbu nie ma, ma jednak swój udział w historii walk o niepodległość w czasach zaborów. Podczas Powstania Styczniowego, 29 października1863r. stacjonujący w Grabowie oddział rosyjski zaskoczony został śmiałym atakiem partii powstańczej. Rosjanie straciwszy 7 zabitych i kilkudziesięciu rannych w panice opuścili miasto. Bitwa w Grabowie była ostatnią zwycięską potyczką Powstania Styczniowego na terenie łęczyckiego. W roku 1870 władze carskie pozbawiły Grabów praw miejskich i włączyły do gminy Grabów. Podczas rewolucji z lat 1905 - 1907 zorganizowano kilka burzliwych manifestacji oraz dokonano napadu na konwój policji, co pociągnęło za sobą wiele aresztowań.

Okupacja spowodowała duże straty materialne, ale jeszcze większe ludzkie. Wielu mieszkańców gminy Grabów zostało zamordowanych w niemieckich obozach zagłady. W lutym 1941 roku hitlerowcy utworzyli we wsi getto, w którym zamknięto miejscową ludność pokolenia żydowskiego oraz z najbliższych okolic. Podczas jego likwidacji w kwietniu 1942 do ośrodka zagłady w Chełmnie na Nerem wywieziono stąd 1200 osób.

Po zakończeniu II wojny światowej Grabów zmieniał swoją przynależność administracyjną. W latach 1945 - 1975 znajdował się w granicach województwa łódzkiego i powiatu łęczyckiego. Reforma administracyjna z roku 1975 spowodowała, że Grabów znalazł się w województwie konińskim. Od pierwszego stycznia 1999 roku gmina Grabów, w nowym podziale administracyjnym, wróciła do powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego.

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00