Plan włączenia społeczności lokalnej w opracowanie Lokalnej Strategii Działania

Podstawą przygotowania LSR jest dotarcie do wszystkich mieszkańców i obudzenie w nich identyfikacji własnych planów na przyszłość z opracowaną strategią. Ponieważ każda wieś czy gmina ma swoje potrzeby i problemy z którymi się boryka, wszędzie spotyka się instytucje dążące do polepszenia warunków życia, idealnym rozwiązaniem są konsultacje społeczne w postaci spotkań w każdej z gmin

i wysłuchanie przedstawicieli wszystkich sektorów, którzy przedstawią problemy oraz pomysły, które chcieliby w przyszłości zrealizować. Dzięki takim spotkaniom  Strategia będzie idealnie dopasowana do potrzeb nowej LGD i społeczności zamieszkującej na jej terenie, a w konsekwencji ma szansę na 100% powodzenie.

W związku z tym W każdej z Gmin odbędzie się minimum jedno spotkanie zorganizowane przez osoby oddelegowane z poszczególnych Urzędów.

Wszystkie Gminy mają swoje plany działania i wiedzą w którym kierunku chcą podążać aby się rozwijać, utworzenie LGD pomoże im w tym, dzięki niej będą mogły się dopełniać a wspólna praca nad strategią również na poziomie Urzędów udoskonali ten proces i sprawi, że  życie w naszej małej wspólnocie stanie się łatwiejsze a pieniądze pozyskane przez Lokalną Grupę Działania pozwolą na realizację
i rozwój zadań, które do tej pory były nie osiągalne. Spotkania mają dotrzeć do mieszkańców, uaktywnić ich i przekonać, że warto wyznaczać sobie cele dzięki którym jakość życia zarówno na wsi jak i w mieście ulegnie poprawie.

Budowanie strategii jest procesem długofalowym i trudnym, dlatego wymaga zaangażowania wszystkich członków organizacji.

Aby usprawnić ten proces spośród przedstawicieli LGD zostanie wybrany zespół ds. opracowania strategii z liderem na czele, taki sposób organizacji prac  pozwoli na rozłożenie odpowiedzialności
za poszczególne zadania.

Harmonogram prac nad LSR:

1. Powołanie zespołów roboczych

2. Wyłonienie liderów społeczności lokalnej

3. Wykonanie inwentaryzacji zasobów materialnych , ludzkich i kulturalnych

4. Opracowanie pozyskanych informacji w formie analizy SWOT i przedstawienie ich na spotkaniu przedstawicieli społeczności lokalnej celem weryfikacji

5. Przedstawienie celów priorytetowych i ustalenie hierarchii ich ważności

6. Opracowanie dokumentu LSR i przedstawienie do zatwierdzenia odpowiednim podmiotom

7. Promocja strategii

Wspólna identyfikacja problemów i potrzeb mieszkańców czterech gmin: Daszyna, Grabów, Łęczyca
i Gmina Miasto Łęczyca pozwoli na budowanie wspólnego partnerstwa co jest kluczowe w podejściu LEADER.

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

Gmina Łęczyca - Urząd Gminy w Łęczycy - 18.08.2015 r., godz. 11:00-13:00

 

Gmina Daszyna - Urząd Gminy w Daszynie - 19.08.2015 r., godz. 11:00-13:00 

 

Gmina Grabów - Urząd Gminy w Grabowie - 20.08.2015 r., godz. 11:00-13:00

 

Gmina Miasto Łęczyca – Urząd Miejski w Łęczycy - 21.08.2015 r., godz. 11:00-13:00

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00